Nieprawidłowe użytkowaniem soczewek a choroby oczu

Soczewki są bardzo wygodne niezależnie od posiadanej wady wzroku. Nieprawidłowe noszenie lub nieprzestrzeganie zasad higieny może powodować różnorodne stany chorobowe. Jakie dolegliwości mogą powodować szkła kontaktowe?

Nieprawidłowe używanie szkieł kontaktowych a choroby z tym związane

Regularne stosowanie soczewek kontaktowych może powodować występowanie różnych powikłań. Można je zminimalizować, dzięki przestrzeganiu zasad higieny i stosowania się do zaleceń producenta odnośnie do czasu i trybu noszenia szkieł. Wśród dolegliwości spowodowanych nieprawidłowym noszeniem soczewek wyróżnia się powikłania jednorodne: pierwotne i wtórne oraz powikłania złożone.

Powikłania jednorodne pierwotne

Ten rodzaj dolegliwości może występować zarówno na spojówce, jak i rogówce oka. Do powikłań jednorodnych zalicza się również niedotlenienie.

Do powikłań pierwotnych jednorodnych spojówki zalicza się:

 • przekrwienie spojówki gałkowej – początkowo przebiega bezobjawowo, w kolejnej fazie występuje zmniejszenie tolerancji na soczewki, a później pieczenie i swędzenie. Przyczynami tego stanu są tzw. mechaniczne oddziaływanie soczewki i niedotlenienie;
 • barwienie spojówki gałkowej – na początku przebiega bezobjawowo, z czasem pojawia się zmniejszenie tolerancji soczewek. Może pojawić się również uczucie swędzenia i pieczenia. Główną przyczyną tego stanu jest tzw. mechaniczne oddziaływanie soczewki i niedotlenienie;
 • epiteliopatia wycieraczkowa powieki – występuje z powodu uszkodzenia nabłonka spojówki oraz brzegu powieki z powodu tarcia tych dwóch części oka o powierzchnię soczewki. Do charakterystycznych objawów tej dysfunkcji zalicza się zielonkawe zabarwienie obu powiek, nietolerancje na szkła kontaktowe, uczucie drapania gałki ocznej występujące podczas mrugania. Może pojawić się również zespół suchego oka;
 • brodawkowate zapalenie spojówki powiekowej – pacjent skarży się na takie objawy jak: swędzenie, wydzielina śluz, nadmierne ruchy gałki ocznej. U chorych występują również objawy kliniczne takie jak: zaczerwienienie, powiększone brodawki oraz wydzielina w kolorze białym. Przyczyną dolegliwości jest tzw. mechaniczne oddziaływanie szkieł kontaktowych.
 • niedomaganie gruczołów Meiboma (MGD) – początkowo pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Później pojawia się zespół suchego oka, a następnie dochodzi do zapalenia powiek. U chorych występują również objawy kliniczne takie jak zmiana w ilości i jakości wydzieliny, co powoduje zatkanie ujścia gruczołów. Według badania[1] przeprowadzonego na grupie 121 osób (47 mężczyzn i 81 kobiet) stosujących szkła kontaktowe oraz 137 zdrowych ochotników występowanie dysfunkcji gruczołów Meiboma występuje średnio u 1,72 chorych noszących soczewki, a u zdrowych osób średnio 0,96.

Powikłania jednorodne wtórne

Powikłania jednorodne wtórne występują w rogówce oka. Mogą być spowodowane tzw. czynnikami mechanicznymi lub niedotlenieniem.
Czynniki mechaniczne powodujące powikłania jednorodne wtórne:

 • brzeżna hypertrofia nabłonka – początkowo choroba przebiega bezobjawowo, potem pojawia się skrócenie czasu noszenia szkieł kontaktowych spowodowany dyskomfortem. Przyczyną kliniczną tej choroby jest mechaniczny ucisk soczewki na gałkę oczną, co powoduje zgrubienie nabłonka;
 • barwienie łukowate w dolnej części rogówki – początkowo przebiega bezobjawowo, później pojawia się dyskomfort podczas noszenia soczewek i skrócenie czasu ich noszenia. Najczęstszą przyczyną jest zbyt szybkie wysychanie soczewki, co doprowadza do zmniejszenia ilości filmu łzowego znajdującego się pod soczewką, a następnie wysychanie nabłonka;
 • łukowate uszkodzenie nabłonka w górnej części rogówki – początkowo przebiega bezobjawowo, potem pojawia się uczucie ciała obcego po zdjęciu soczewek kontaktowych. Najczęstszą przyczyną jest mechaniczny ucisk soczewki wynikający z jej budowy;
 • uszkodzenie nabłonka rogówki – początkowo bezobjawowo, później pojawia się nieznaczny dyskomfort;
 • corneal warpage – u pacjenta występuje osłabienie ostrości wzroku, dyskomfort podczas noszenia szkieł kontaktowych, zmiany w refrakcji i w topografii rogówki;
  zabarwienia powierzchni rogówki – pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Objawem klinicznym jest odkładanie jonów żelaza;
 • nitkowate zapalenie rogówki – u pacjenta występują początkowo takie objawy jak: dyskomfort, uczucie „zawadzania” soczewki. Później występują takie dolegliwości jak m.in. nadmierne łzawienie, światłowstręt czy zaburzenia widzenia;
 • dellen – początkowo jest bezobjawowe, później pojawia się uczucie dyskomfortu, a następnie uczucie zawadzania soczewki kontaktowej.

Niedotlenienie

Spowodowane jest niewystarczającą przepuszczalnością tlenu przez soczewki do nabłonka rogówki, a później dotyczy wszystkich jej warstw. Niedotlenienie może być ostre lub przewlekłe. W przypadku niedotlenienia pacjent odczuwa takie objawy jak: słabe widzenie, osłabienie widzenia i światłowstręt. Występują również objawy kliniczne takie jak m.in. obrzęk nabłonka i śródbłonka rogówki, pofałdowanie miąższu rogówki.

Powikłania złożone

Do powikłań złożonych dochodzi, gdy występują inne czynniki mające bezpośredni wpływ na reakcje zachodzące na przestrzeni oko – soczewka. Do najpopularniejszych powikłań złożonych zalicza się m.in.

 • przekrwienie spojówki gałkowej – wywołane przez płyn do soczewek;
 • nastrzyknięcie rąbka rogówki – reakcja na płyn do soczewek i/lub ciasno dobraną soczewkę;
 • punkcikowate wybarwienie nabłonka rogówki – reakcja na płyn do soczewek;
 • erozja rogówki – uszkodzenie nabłonka podczas ściągania szkieł kontaktowych
 • nowotwórstwo naczyniowe – reakcja na płyn do soczewek i/lub zbyt ciasno dobraną soczewkę;
 • barwienie rogówki wywołane płynami do soczewek;
 • nacieki rogówkowe – wywołane przez ciała obce, mikroorganizmy i substancje zawarte w płynach.

Pamiętaj, że nic nie ochroni lepiej przed powikłaniami niż przestrzeganie zasad higieny. Przeczytaj również: Czy noszenie soczewek jest bezpieczne?

Źródła:
[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19167077/

 

Soczewki kontaktowe przeznaczone są do korekcji zdrowych oczu. Płyny do soczewek kontaktowych to wyrób medyczny do czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek kontaktowych.
Podmiot prowadzący reklamę: 2soczewki.pl
Producent: lista producentów produktów objętych promocją znajduje się pod adresem: 2soczewki.pl/informacja-o-producentach/