_

Polityka prywatności

_

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy 2soczewki.pl. pod adresem www.2soczewki.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez 2soczewki.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 71, 02-595 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472038, NIP: 521-365-29-76, Regon: 146803591,

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych swoich klientów (w rozumieniu RODO) jest: 2soczewki.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 71, 02-595 Warszawa. Kontakt z Administratorem na adres:[email protected]. lub telefonicznie pod numer: 888 77 44 33.

 1. Sposób zbierania i gromadzenia danych osobowych Użytkowników Sklepu

Twoje dane osobowe są przez Nas zbierane i gromadzone w następujący sposób: poprzez dobrowolne wypełnienie przez użytkownika formularzy dostępnych na stronie Sklepu internetowego a także podczas kontaktu email lub telefonicznego. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum, tj. przede wszystkim do realizacji zamówień oraz kontaktu między Sklepem internetowym a Tobą.

 1. Zakres gromadzonych danych osobowych Użytkowników Sklepu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Dokonując zamówienia podajesz następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalne), kraj, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania/do korespondencji pod który ma zostać dostarczony towar, parametry soczewki.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację, oraz złożenie zamówienia i spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Jesteśmy także administratorem Twoich danych osobowych (tj. adres email) zapisanych na w systemie Newsletter lub zebranych w celu udziału w dobrowolnej ankiecie badającej satysfakcję klientów (tj. adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie) w ramach programu „Zaufane Opinie” Ceneo, „Wiarygodne Opinie” Opineo.

Dane te podawane przez Ciebie całkowicie dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter” a także zebranie Twojej opinii dotyczącej zakupu w Naszym sklepie.

 1. Cel i podstawa prawna zbierania danych osobowych Użytkowników Sklepu

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”),
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celach związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (w szczególności: do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”
 4. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”
 5. w celu otrzymywanie informacji handlowych – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się do Naszego Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”,
 6. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na udział w ankiecie badającej satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w ramach programu „Zaufane Opinie”, „Wiarygodne Opinie” – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”,

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (usługa Newsletter), jak również zgoda na przetwarzanie danych osobowych celu korzystania z usługi Newsletter jest dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem Twojego danych z listy dystrybucyjnej usługi .

W celu wycofania zgody wystarczy kliknąć link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Zgoda na udział w ankiecie badającej satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w ramach programu „Zaufane Opinie”, „Wiarygodne Opinie”, jak również odpowiednio zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym zgoda na przekazanie danych Ceneo Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 operatora serwisu ceneo.pl; Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław operatora serwisu opineo.pl; w celu udziału w ankiecie jest dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych z listy dystrybucyjnej ankiety.

Wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników Sklepu

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe w postaci imię, nazwisko do Biura Księgowego na podstawie umowy powierzenia w jedynie w zakresie i w celu w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości).

Korzystając z firmy kurierskiej przy realizacji zamówienia, przekazujemy Twoje dane (imię i nazwisko, adres, telefon wskazane jako adres dostawy) jedynie w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru.

Twoje dane zgromadzone w ramach programu „Zaufane Opinie”, Wiarygodne Opinie” (w celu zbadania opinii o przeprowadzonej z Tobą transakcji) w postaci adresu e-mail są przekazywane właścicielom tych programów wyłącznie za twoją dobrowolną zgodą.

Osoby u Nas zatrudnione zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie udzielnych upoważnień.

Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W pozostałych przypadkach zapewniamy, że nie przekazujemy ani nie odsprzedajemy danych osobowych Twoich danych innym podmiotom

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do organizacji międzynarodowych.

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html) aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie: Getresponse, Polska, dostawcy programu mailingowego, firma zapewnia zgodność wszystkich usług z RODO; więcej na ten temat tutaj:  https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-prywatnosci.html

 1. Dostęp do danych, sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników Sklepu

W zakresie przewidzianym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. „RODO” masz prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: (adres mailowy administratora) [email protected]

 1. Okres, przez który dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przechowywane

Dane zbierane w zakresie i celach związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (w szczególności: do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy) będą przetwarzane w okresie jej obowiązywania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe (np. z zakresu rachunkowości lub podatków) albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych

Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przez Użytkowników Sklepu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 1. Bezpieczeństwo danych Użytkowników Sklepu

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie udostępniaj swoich danych logowania osobom trzecim, nie przechowuj ich w ogólnodostępnych miejscach i dbaj o to, by były regularnie zmieniane. Zmień hasło zawsze, gdy masz podejrzenie, że ktoś uzyskał do niego dostęp.

Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 1. Polityka PrywatnościPliki COOKIES (Ciasteczka)

W związku z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego obowiązującą od dnia 22 marca 2013 prosimy o zapoznanie się z naszą podstroną informującą o stosowaniu przez nasz serwis plików cookies https://2soczewki.pl/polityka-cookies/.