Wada wzroku a prawo jazdy – obowiązujące przepisy  

Wada wzroku a prawo jazdy, jak to wygląda od strony prawnej? Szkła kontaktowe i okulary w świetle przepisów dotyczących prawa jazdy. Okazuje się w polskich przepisach obie formy korekcji wzroku traktowane, są zupełnie inaczej.

Wada wzroku a prawo jazdy – jakie trzeba przejść badania? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każda osoba, zanim przystąpi do kursu na prawo jazdy, zobowiązana jest do wykonania badania lekarskiego z wynikiem: „brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów”. Jest to dokument niezbędny do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

Pamiętaj, że jeśli masz wadę wzroku, to musisz liczyć się z terminowym prawem jazdy. Nie może być wydane dłużej niż na 15 lat. Jeśli cierpisz na nadwzroczność lub krótkowzroczność prawo jazdy, to będziesz miał ważne jedynie przez 10 lat. W zależności od wielkości i szybkości pogłębiania się wady wzroku. Gdy masz astygmatyzm lub inne choroby, to uprawnienia do prowadzenia pojazdów możesz otrzymać na 5 lat lub krócej. Po upływie tego czasu konieczne jest ponowne przystąpienia do badania lekarskiego.

Jakie są warunki zaliczenia badania lekarskiego? 

Podczas badania wzroku na prawo jazdy lekarz sprawdza ostrość widzenia z pomocą tablicy Snellena, na której znajdują się litery i cyfry o różnych rozmiarach – od największych do najmniejszych w kolejnych rzędach.  Badane jest również tzw. pole widzenia, czyli zakres widzianych przedmiotów bez odwracania głowy. W przypadku zawodowych kierowców (kat. C i D) i innych osób wykorzystujących uprawiania w trakcie pracy dodatkowo sprawdzane jest tzw. widzenie zmierzchowe, rozpoznawanie barw i wrażliwość na olśnienie.

Pamiętaj, aby podczas badania lekarskiego poinformować o wadzie wzroku. Dlatego tak ważne jest zabranie ze sobą szkieł kontaktowych, czy okularów na wizytę. Dzięki temu lekarz może sprawdzić ostrość wzroku po korekcji wady.

Wada wzroku – jakie kody?

Z punktu widzenia urzędników wydających dokument prawo jazdy ważniejszym niż opis wady jest kod ograniczenia. Jest to szereg cyfr wskazujących na przyrządy optycznyczne, w które powinna być wyposażona osoba prowadząca pojazdy mechaniczne. Jeśli masz wadę wzroku, to cyfry te znajdują się w rubryce 12. na rewersie prawa jazdy. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy kod oznacza inny przyrząd ortoptyczny. Skróty symboli:

 • 01 – okulary
 • 02 – szkła kontaktowe
 • 03 – szkła ochronne
 • 04 – szkła matowe
 • 05 – przepaska na oko
 • 06 – okulary lub soczewki kontaktowe
 • 07 – indywidualna korekta albo specjalistyczna ochrona wzroku

Podczas badania lekarskiego warto dopilnować, aby lekarz zakreślił opcję 0.06, jeśli dla bezpieczeństwa na drodze nie ma żadnej różnicy, czy kierowca prowadzi pojazd w okularach lub soczewkach. Jeśli już masz prawo jazdy, w którym jest symbol 0.01, czyli okularów, a chcesz prowadzić w okularach i soczewkach, to musisz zgłosić się do właściwego lekarza z odpowiednim dokumentem, a następnie udać się z tym do wydziału komunikacji w celu zmiany informacji i wydaniu nowego dokumentu. 

Prawo jazdy, a szkła kontaktowe i okulary

Niewiele osób wie, że może zapłacić nawet 1500 zł mandatu za prowadzenie samochodu w szkłach kontaktowych, gdy w prawo jazdy ma wbity kod okularów. Powoduje to Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń Art. 94. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu

1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Wada wzroku a prawo jazdy – ograniczenia

Generalnie dla większości osób mających wadę wzroku taką jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm nie ma problemu z pozytywnym wynikiem badania lekarskiego na prawo jazdy. Ostrość w obu oczach nie może być mniejsza niż 0,5 po korekcji (cyfry i litery odczytywane są z piątego rzędu od góry). Pole widzenia powinno wynosić przynajmniej 120° (w tym min. 50° na lewo i po min. 20° w górę i dół).

W przypadku kierowców zawodowych wada wzroku może być przeszkodą w otrzymaniu pozytywnego wyniku badania lekarskiego. W przypadku kat. C i D wynosi ±8 dioptrii, a obuoczna ostrość widzenia nie może być niższa niż 0,8 po korekcji (osoba badana widzi w prawidłowo liczby i litery znajdujące się w ósmym rzędzie tablicy Snellena. Od zawodowych kierowców wymaga się również szerszego pola widzenia musi wynosić minimum 160° (w tym 70° na lewo i po min. 30° w górę i dół). Taka osoba musi również w prawidłowy sposób rozpoznawać barwy na sygnalizatorze.

Prawo jazdy i daltonizm

W tracie badania na prawo jazdy sprawdzane jest również prawidłowe widzenie barw – daltonizm. Osoby cierpiące na tę wadę nie rozróżniają w prawidłowy sposób kolorów (często nie wiedzą o tym, że mają taką wadę wzroku). Zgodnie z obowiązującym prawem daltoniści mogą otrzymać prawo jazdy (oczywiście po zdanym pozytywnie egzaminem) kat. A i B. Badanie na daltonizm jest bardzo proste – specjaliści pokazują kolorowe tablice, a osoba badana ma wskazać kolor. Najczęściej daltoniści nie rozróżniają tylko kilku kolorów. Jednym z nich jest zielony, który mylony z czerwonym. Bardzo często osoby z tą wadą wzroku widzą dwukolorowo.

Prawo jazdy i jednooczność

Wbrew pozorom jednooczność nie jest przeszkodą do otrzymania prawa jazdy. Powinieneś spełnić jednak takie kryteria jak:

 • ostrość wzroku musi wynosić min. 0,6 po korekcji;
 • maksymalna dopuszczająca wada wzroku to ±8 dioptrii;
 • pole widzenia musi wynosić minimum 80° na lewo i po min. 30° w górę i dół;
 • wiek minimum 20 lat, a jednooczność występuje przynajmniej od roku.

Duża wada wzroku i prawo jazdy

Oczywiście istnieją wady, które nie pozwalają kierowcy na otrzymanie prawa jazdy wybranej kategorii. Najczęściej są to tzw. Zaburzenia widzenia przestrzennego np. trudności w szacowaniu odległości. Takie osoby nie mogą prowadzić pojazdu z przyczepą ani motocykla. Jeśli duża wada wzroku jest odpowiednio skorygowana, to nie jest to przeciwwskazaniem do otrzymania prawa jazdy.