Trzecie opakowanie płynu COMPLETE RevitaLens® w Prezencie

Trzecie opakowanie płynu COMPLETE RevitaLens® w Prezencie

Informacje o promocji

  1. Do jednoczesnego zakupu 2 opakowań płynu COMPLETE RevitaLens® o pojemności 360ml dodajemy GRATIS kolejne opakowanie COMPLETE RevitaLens® 120ml.
  2. Promocja ważna od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
  3. Podczas składania zamówienia wpisz w uwagach do zamówienia kod “COMPLETE” i zastosuj go.
  4. Rabaty i promocje nie łączą się.
  5. Organizatorem promocji jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska.
  6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.2soczewki.pl.
Kup Zestaw Promocyjny

1. Promocja obowiązuje od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania przedmiotu Promocji. Promocja polega na uprawnieniu uczestnika do otrzymania płynu Complete RevitaLens® 120ml przy jednoczesnym zakupie 2 opakowań Complete RevitaLens® 360ml. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.2soczewki.pl. Organizatorem Promocji jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.2soczewki.pl

Complete RevitaLens® jest znakiem towarowym firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, 2017; OPTYK/2018/10/9131