Noszenie soczewek kontaktowych jest bezpieczną i wysoce skuteczną metodą korekcji wad wzroku dla milionów ludzi na całym świecie.

Zakładanie soczewek

W związku z szerzeniem się nieprawdziwych informacji dotyczących wątpliwej ochrony osób noszących soczewki kontaktowe w związku z pandemią wirusa COVID-19 poniżej przestawiamy stanowisko trzech uznanych na całym świecie specjalistów zajmujących się badaniami nad zdrowiem oczu w sprawie bezpieczeństwa używania soczewek kontaktowych, które zostało opublikowane 12 marca 2020 roku o godzinie 10:58 czasu lokalnego i zostało udostępnione przez Center for Ocular Research & Education (CORE) (oryginalny artykuł można znaleźć pod adresem https://www.prnewswire.com/)

Zarówno Lyndon Jones1, Philip Morgan2 jak i Jason Nichols3 przypominają specjalistom zajmującym się ochroną wzroku oraz ich pacjentom, aby stosowali rozsądne i przede wszystkim oparte na dowodach naukowych praktyki w zakresie stosowania soczewek kontaktowych i okularów. Cytując wymienionych wcześniej badaczy należy pamiętać i stosować się do poniższych czynności:

Koniecznie myj ręce.
Podczas używania soczewek kontaktowych lub okularów najważniejsze jest staranne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, a następnie suszenie ich jednorazowymi ręcznikami papierowymi. W przypadku użytkowników soczewek kontaktowych powinno to nastąpić przed każdym założeniem i zdjęciem soczewek.

Dezynfekuj soczewki kontaktowe.
Użytkownicy soczewek kontaktowych powinni codziennie wyrzucać soczewki jednodniowe lub jeśli używają soczewek dwutygodniowych lub miesięcznych dezynfekować je zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta oraz specjalistę zajmującego się ochroną oczu.

Dezynfekuj okulary (oprawki i soczewki okularowe).
Niektóre wirusy, takie jak COVID-19, mogą pozostawać na twardych powierzchniach przez wiele godzin lub dni, skąd mogą być przenoszone na palce lub twarz osób noszących okulary. Dotyczy to szczególnie prezbiopów (osób powyżej 40 roku życia). Większość prezbiopów używa okularów do czytania i prawdopodobnie zakłada je na nos kilka razy dziennie. Ta grupa wiekowa wydaje się być jedną z najbardziej narażonych w populacji na zainfekowanie wirusem COVID-19 w porównaniu z osobami noszącymi soczewki kontaktowe, które są zazwyczaj młodsze.

Przerwij noszenie soczewek kontaktowych tylko w przypadku choroby.
Zaprzestanie noszenia soczewek kontaktowych w trakcie choroby jest zalecane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi innych stanów chorobowych.

Autorzy oświadczenia piszą również, że nie ma naukowych dowodów na to, że noszenie okularów zapewnia ochronę przed wirusem COVID-19 lub innymi wirusami oraz przypominają zalecenia Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących częstego mycia rąk w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem.


Soczewki kontaktowe przeznaczone są do korekcji zdrowych oczu. Płyny do soczewek kontaktowych to wyrób medyczny do czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek kontaktowych.
Podmiot prowadzący reklamę: 2soczewki.pl
Producent: lista producentów produktów objętych promocją znajduje się pod adresem: 2soczewki.pl/informacja-o-producentach/